Sponsorlu Bağlantılar

Mustafa Kemal ülkedeki Anadolu ve Rumeli cemiyetlerini birleştirerek bu kuruluşları tek bir merkezden idare edilmesine istiyordu. Bunun için de bir kongrenin toplanması gerekiyordu. Bu düşüncelerle Amasya Genelgesi denilen esaslar ortaya çıkacaktır. Bu esaslar şunlardır;

 • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 • İstanbul hükümeti, üzerine aldığı sorumlulukların gereğini yerine getirememektedir.
 • Milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
 • Milletin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak ve haklarını koruyacak her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir.
 • Hiçbir suretle askeri ve sivil teşkilatlar dağıtılmayacak, yönetimleri başkalarına devredilmeyecektir.

Amasya Genelgesi’nin Önemi

 • Genelge bir durum tespiti yapmıştır.
 • Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemleri belirlenmiştir.
 • Siyasi, hukuki ve askeri bir direnişin başlayacağı ve tüm girişimlerin demokratik usullere uygun olacağı göstermiştir.
 • Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesini birlikte başlatmıştır.
 • Havza’da uyandırılan ulusal bilinci harekete geçirme çabası gösterilmiştir.
 • Amasya Genelgesi’nde milletin azmi ve kararına göre hareket edileceğinden söz edilmişti. Bu hüküm, ulusal egemenlik anlayışının yani ileride Cumhuriyet rejiminin kurulacağı düşüncesini yansıtır. Bu açıdan genelge, bir genelge, bir ihtilal beyannamesi taşır ve Türk inkılabının ihtilal safhasını başlatır.
Sponsorlu Bağlantılar