Sponsorlu Bağlantılar
 • Amasya Genelgesinde Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir.
 • İlk kez Ulusal Egemenlik kavramından bahsedilmiştir.
 • Bir ihtilal Bildirisi niteliği taşır.

Genelgenin esasları şunlardır:

 • Yurdun bütünlüğü, ulusun bağimsızlığı tehlikededir (Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi)
 • İstanbul Hükümeti görev ve sorumluluklarını yerine getirmemektedir.
 • Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır (Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi) (ilk defa ulusun egemenliğinden bahsedilmiştir.)
 • Ulusal güçler hiçbir koşulda dağıtılmayacaktır.
 • Her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. (ulusal kurulla Temsil Heyeti işaret edilmiştir)
 • Anadolu’nun her yönden güvenilir bir yeri olan Sivas’ta her ilden üç delegenin katılacağı ulusal bir kongre toplanacaktır.
 • Kongreye katılacak delegelerin seçimini Belediyeler, Reddi İlhak ve Müdafaayı Hukuk Cemiyetleri yapacaktır.
 • Doğu illeri adına Erzurum Kongresi’nden seçilenler katılacaktır.
 • Kongrenin yeri, zamanı ve seçilen delegelerin kimlikleri milli bir sır olarak saklanmalıdır.

Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Mustafa Kemal’in imzaladığı bu genelgeye Kazım Karabekir ve Cemal Paşa’da onay vermiştir.

Genelgenin yayınlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Mustafa Kemal’i görevden aldığını bildirmiş ancak Mustafa Kemal erken davranıp 7-8 Temmuz 1919 gecesi tüm görevlerinden istifa ettiğini telgrafla İstanbul’a bildirmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar