Sponsorlu Bağlantılar

Büyük çekirdekli hücrelerdir. Kan sıvısı içinde aktif olarak hareket ederler. Hemoglabin taşımadıkları için renksizdirler. Ömürleri ortalama üç-dört gündür. Çapları 7-25 mikron arasında değişir. Mikropları yalancı ayaklarla fagosite ederek hücre içine alırlar. Bazı akyuvarlar antijenlere karşı antikor üreterek vücudu mikroplara karşı korurlar. Akyuvarlar bazı durumlarda amipsi hareketlerle damar dışına çıkabilirler. Böylece doku hücreleri arasında bulunan mikroplar da etkisiz hale getirilir. Yaralanmalarda yaranın etrafında şişlikler ve kızarıklıklar olması alyuvarlarla mikroplar arasındaki mücadeleden dolayıdır. Bazı yaralarda irin birikmesi de olay sırasında ölen akyuvarlardan kaynaklanır.

Granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılır. Granüllü akyuvarlar; kırmızı kemik iliğinde üretilirler. Granüller, içerisinde peroksidaz enzimi bulunduran peroksizomlardır. Çekirdekleri boğumludur. Granülsüz Akyuvarlar; lenf düğümleri, dalak ve timüs gibi lenf organlarında üretilirler. Hücreleri yuvarlak şekillidir. Monosit ve lenfosit olmak üzere iki çeşit granülsüz akyuvar vardır. Lenfosit lenf düğümlerinde üretilirler. Sinir dokusu hariç bütün vücutta bulunur. Monosit mikropları fagositozla alır ve parçalarlar. Kılcal damarlardan doku hücrelerinin arasına geçebilirler. Ayrıca yaşlı hücre ve dokuların parçalanmasını sağlarlar.

Sponsorlu Bağlantılar