Sponsorlu Bağlantılar

Aktif Statü Haklar (Siyasi Haklar ve Ödevler)

 • Seçme
 • Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
 • Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma hakkı
 • Vatandaşlık
 • Vatani Hizmet
 • Dilekçe
 • Kamu Hizmetlerine Girme (Memur olma) Hakkı
 • Vergi ve Mal Bildirimi Zorunluluğu
 • Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı (2010 değişikliği
 • Bilgi Edinme Hakkı (2010 değişikliği

Pozitif Statü Hakları (Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler)

 • Konut Hakkı
 • Toprak Mülkiyeti
 • Eğitim ve Öğrenim Hakkı
 • Ailenin korunması ve çocuk haklar
 • Gençliğin korunması
 • Sporun geliştirilmesi
 • Kıyılardan yararlanma
 • Kamulaştırma
 • Devletleştirme ve özelleştirme
 • Sanat ve sanatçının korunması
 • Çalışma Hakkı
 • Dinlenme Hakkı
 • Sosyal Güvenlik Hakkı
 • Toplu İş Sözleşmesi Hakkı
 • Grev ve Lokavt Hakkı
 • Sendika Kurma Hakkı
 • Sağlık Hakkı
 • Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü

Negatif Statü Hakları (Kişi Hak ve Ödevleri)

 • Kişi Dokunulmazlığı
 • Konut Dokunulmazlığı
 • Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
 • Haberleşme Özgürlüğü
 • Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
 • Din ve Vicdan Özgürlüğü
 • Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü
 • Basın Özgürlüğü
 • Dernek Kurma Özgürlüğü
 • Özel Hayatın Gizliliği
 • Süreli Süresiz Yayın Hakkı
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
 • Mülkiyet Hakkı
 • Zorla Çalıştırma Yasağı
 • Ispat Hakkı
 • Hak Arama (Dava) Hakkı
 • Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı (2010 değişikliği)
 • Düzeltme ve cevap hakkı
Sponsorlu Bağlantılar