Sponsorlu Bağlantılar

Adli Yargı Düzeni

A) Ceza Yargısı (CMK)

1-) Sulh Ceza Mahkemesi

 • 2 yıla kadar hapis
 • Adli para cezası gerektiren davalara bakar
 • Tek hakimlidir

2-) Asliye Ceza Mahkemesi

 • Sulh ceza ve Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girmeyen davalara bakar
 • Tek hakimlidir.

3-) Ağır Ceza Mahkemesi

 • Müebbet hapis
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis
 • 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren davalara bakar
 • Bir başkan ve iki üyeden oluşur

B-) Medeni Yargı (HMK)

1-) Sulh Hukuk Mahkemesi

 • Vasi atanması
 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) verilmesi
 • Kira bedelinin tespiti
 • Taksim (mal veya hakkın paylaştırılması)
 • Tahliye
 • Zilyetliğin korunması

2-) Asliye Ticaret Mahkemesi

 • Ticari davalara bakar
 • Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana gibi büyük illerde vardır.
 • Ticaret mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar.

Bölge Adliye Mahkemesi

 • 2004 yılında kurulmuştur.
 • İlk derece mahkemeleri ile son derece mahkemesi arasında yer alan ve ilk derece mahkemelerinin hükümlerini kontrol eden ikinci derece mahkemesidir.

Yargıtay

 • Adli yargıdaki yüksek mahkemedir.
 • Temyiz yoluyla denetim yapan kontrol mahkemesi olduğu gibi davalara bakmakla görevli hüküm mahkemesi niteliği de taşır.
 • Yargıtay başkan, başkan vekilleri 4 yıl için seçilir.
 • İçtihadı Birleştirme Kararlarını Büyük Genel Kurulu verir.
Sponsorlu Bağlantılar