Sponsorlu Bağlantılar

31 Mart Olayı (13 Nisan 1909)

 • Osmanlı Devleti’nde rejim karşıtı ilk ayaklanmadır.
 • Mutlak monarşiye dönüş isteği için gerici bir ayaklanmadır.
 • Ayaklanmanın çıkmasında ittihat ve Terakkinin muhalifleri
 • Ahrar Grubu,
 • Hürriyet ve İtilaf Grubu
 • Volkan ve Serbesti Gazeteleri
 • Gazeteci Derviş Vahdetin’in yazıları
 • İttihadi Muhammedi Grubunun rolü vardır
 • Serbesti Gazetesi yazarı Hasan Fehmi’nin öldürülmesinden sonra İstanbul’da Avcı taburlarında alaylı subaylarla mektepli subaylar arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Olay İttihat ve Terakki’nin Selanik’ten gönderdiği hareket ordusu tarafından bastırıldı. Bu ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa, kurmay başkanı Mustafa Kemal’dir.

İsyanın Bastırılması Sonucunda

27 Nisan 1909’da ll. Abdülhamit 31 Mart olayında rolü olduğu gerekçesiyle tahttan indirilmiştir.

 • Meclis kararıyla tahttan indirilen ilk padişahtır.
 • Yerine V. Mehmet Reşat tahta çıkmıştır. (1909-1918)
 • 1909 anayasa (kanuni esasiye) değişikliği olmuştur. Buna göre
 • Yasamada son söz meclisindir.
 • Yürütme meclise karşı sorumludur.
 • Padişahın sansür ve sürgün yetkisi kaldırıldı
 • Padişahın meclisi açma kapama yetkisi üç ay ile sınırlandırıldı
 • Siyasi parti, dernek ve cemiyet kurma hakkı verildi

 

*Osmanlı Devleti’nde çok partili dönem 1909 değişikliğiyle başlamıştır.

Bu dönemde ittihat ve Terakki Fırkası’na muhalif olarak Hürriyet ve itilaf Fırkası, Ahrar Fırkası, ittihadı Muhammediye Fırkası, OsmanIı Demokrat Fırkası, Mutedil Hürriyetperveran Fırkası ve Islahat-ı
Esasiye-i Osmaniye Fırkası kurulmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar