Sponsorlu Bağlantılar

XVII. Yüzyılda Çıkan İç İsyanlar

1. İstanbul (Merkez) İsyanları

 • Maaşların zamanında ödenememesi, değeri düşük akçeyle maaşın ödenmesi, çıkarlarını kaybedeceklerini düşünen bazı devlet adamlarının kışkırtmaları sonucu genellikle yeniçeriler tarafından çıkarılan askeri nitelikteki isyanlardır.
 • İlk kez Fatih Dönemi’ nde ayaklanan yeniçeriler III. Murat, ll. Osman, IV. Murat ve IV. Mehmet dönemlerinde de bir çok kez ayaklanmışlardır.
 • Il. Osman’ın öldürülmesi ve Vakayi Vakvakiye(Çınar vakası) en bilinenlerindendir.

2. Celali (Taşra) İsyanları

 • Vergi toplamadaki usulsüzlük ve zorlamalar, kadınların rüşvet alması, adaletsizliğin yaygınlaşması, savaşların uzaması gibi sebeplerden dolayı halk tarafından çıkarılan isyanlardır.
 • Karayazıcı, Canbolatoğlu, Gürcü Nebi, Katırcıoğlu en bilinenleridir.
 • Celali isyanları sonucunda devlete olan güven azalmıştır.
 • Anadolu da can ve mal güvenliği kalmamıştır, bunun üzerine köylerden şehire göçler başlamıştır.
 • Ayanlar otorite kurmaya başlamıştır.

3. Eyalet İsyanları

 • Devlet otoritesinin azalmasına bağlı olarak eyalet yöneticileri tarafından çıkarılan isyanlardır.
 • En bilinenleri Erzurum Valisi Abaza Mehmet Paşa ve Sivas Valisi Vardar Ali Paşa isyanlarıdır.
 • Milliyetçilik fikri henüz gelişmediği için bu ayaklanmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar